Důležité informace

Jak probíhá zápis do 1. třídy ?

Obecně: Zápisy se konají v období stanoveném školským zákonem1, tedy od 1. dubna do 30. dubna. Konkrétní termín zápisu k povinné školní docházce stanoví ředitel školy v rámci tohoto období, a to v souladu se školským zákonem.

Z kapacitních důvodů neumožňujeme individuální vzdělávání (tzv. domácí vzdělávání). 

Aktuální školní rok 2022-2023: Termíny zápisu do pardubických škol (vč. naší waldorfské školy) se uskuteční v termínu 19. – 20. dubna 2023.

Žádost o přijetí dítěte („zápis“) a žádost o odklad školní docházky se bude vyplňovat v aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu/. Termín otevření aplikace bude 20. března 2023.

Přestupy z jiné školy v průběhu školního roku

Přestupy nejsou aktuálně možné z důvodu naplnění rejstříkové kapacity školy.

Bližší informace:

O přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.

Podpořte nás

Pomozte nám rozvíjet školu v duchu waldorfské pedagogiky. Můžete přispívat jednorázově, pravidelně či můžete podpořit konkrétní projekty. Za každý Váš příspěvek budeme rádi. 

Základní škola Waldorf Pardubice – v Pardubicích od roku 1993 a patříme k nejstarším waldorfským školám v České republice.

Kontakty

Napište nám