Důležité informace

Jak probíhá zápis do 1. třídy ?

Aktuálně k 1. 3. 2024: Žádost o přijetí dítěte („zápis“) a žádost o odklad školní docházky se bude vyplňovat v aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu/. Termín otevření aplikace bude 18. března 2024.

Aktuálně k 6. 10. 2023: Pozvánka pro zájemce do budoucí první třídy ZDE.

Aktuálně k 22. září 2023: 

Zájemci o budoucí první třídu naleznou informace ZDE. Pozor, první akce se uskuteční již 21. října 2023!!! 

  • Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu- 2 body

Body za splnění kritéria Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu budou započteny v případě, že bude žádost doložena kopií potvrzení o účasti zákonného zástupce dítěte na dvou akcích v rámci cyklu „Waldorf- důvěra v život 2024“ : minimálně 1x W -Akademie,  1x Beseda s rodiči + Poprvé ve škole. 

Termíny akcí :

  1. W – akademie PODZIM: sobota 21. října 2023. Bližší informace a přihlášení naleznete od 6. října ZDE.
  2. W – akademie JARO: sobota 2. března 2024. Bližší informace a přihlášení naleznete od 12. února ZDE.
  3. Beseda s rodiči + Poprvé ve škole (dva termíny: vždy od 16.30 hod. 8. února či 15. února 2024) – pro rodiče a dítě (60 minut). Zájem můžete potvrdit od 6. ledna 2024 ZDE.

Aktuální školní rok 2023-2024: Termíny zápisu do pardubických škol (vč. naší waldorfské školy) se uskuteční v termínu 17. – 18. dubna 2024.

Žádost o přijetí dítěte („zápis“) a žádost o odklad školní docházky se bude vyplňovat v aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu/. Termín otevření aplikace bude 18. března 2024.

Z kapacitních důvodů neumožňujeme individuální vzdělávání (tzv. domácí vzdělávání). 

Přestupy z jiné školy v průběhu školního roku

Přestupy nejsou aktuálně možné z důvodu naplnění rejstříkové kapacity školy.

Bližší informace:

O přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.

Podpořte nás

Pomozte nám rozvíjet školu v duchu waldorfské pedagogiky. Můžete přispívat jednorázově, pravidelně či můžete podpořit konkrétní projekty. Za každý Váš příspěvek budeme rádi. 

Základní škola Waldorf Pardubice – v Pardubicích od roku 1993 a patříme k nejstarším waldorfským školám v České republice.

Kontakty

Napište nám