Důležité informace

Provozní doba

RANNÍ DRUŽINA – 6:30 – 8:10
kontakt 734 161 767
(v budově školy)

ODPOLEDNÍ DRUŽINA -12:30 – 16:30 (pátek I. oddělení od 11.30)

I. a II. oddělení – kontakt 777 078 126
(v budově družiny)

12:30 – 16:30 (pondělí a čtvrtek od 13:30)

III. oddělení Klubík – kontakt 734 161 767 (budova školy)

V 15:30 se toto oddělení přemisťuje do budovy družiny – kontakt 777 078 126

 
Mimo tyto časy kontaktujte kancelář školy.

Platby za družinu

Od 1. 9. 2023: Poplatek za pobyt v ŠD je 300 Kč za měsíc a je hrazen ve dvou částkách. Částka 300 Kč zahrnuje pobyt v ranní i odpolední družině. Docházka do ranní družiny může být nepravidelná, podle potřeby zákonných zástupců.

Platby jsou zasílány na účet č. :

2200779978/2010.
Variabilní symbol je 1010.

Do “Zprávy pro příjemce” uveďte jméno dítěte.

Vyzvedávání a uvolňování dětí

Má-li dítě být uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů. Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů. Ve výjimečném případě může vychovatelka povolit odchod žáka po telefonické dohodě se zákonným zástupcem. Pokud žák zůstane v ŠD po skončení provozní doby, vychovatelka zavolá rodičům. Po domluvě s rodiči počká se žákem ve škole, dokud si ho rodiče nevyzvednou. V případě, že nesežene rodiče, kontaktuje příslušné orgány, kteří zajistí péči o žáka.

Přijímání nových žáků

V Pardubicích 26. 6. 2023

Oznámení o přijetí na nový školní rok naleznete ZDE.

 

V Pardubicích dne 6. června 2023        

Přihlášení do školní družiny na nový školní rok 2023-2024

  • Přihlášku – zápisní lístek naleznete ZDE.  Termín pro jeho odevzdání je 20. června 2023.
  • Přihlášky odevzdejte vedoucí vychovatelce p. Láníkové (777 078 126), která jim přidělí kód.
  • V pondělí 26.června 2023 bude zveřejněn seznam přijatých žáků do školní družiny podle registračních čísel na stránkách školy a na vývěsce školy.
  • O přijímání žáků do školní družiny („klubíku“) rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny (80 žáků). Přednostně je družina určena pro žáky 1. – 3. třídy.

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2023/2024:

·        věk účastníků (od nejmladších účastníků) k 1.9.2023

6 let  – 7 bodů

7 let  – 6 bodů

8 let  – 5 bodů

9 let  – 4 body

10 let – 3 body

11 let – 2 body

12 let – 1 bod

 

·        ročník, který žák navštěvuje k 1.9.2023

 

1. ročník – 5 bodů

2. ročník – 4 body

3. ročník – 3 body

4. ročník – 2 body

5. ročník – 1 bod

 

Přijati jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny.           V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitel školy podle data narození. Kritéria budou při přijímání žáků do školní družiny využita pouze v případě, že počet dětí z 1. – 4. tříd, které se do školní družiny („klubíku“) budou hlásit, bude vyšší než stanovená kapacita 80 žáků.

Do ŠD může být přijatý žák na základě písemného doporučení Pedagogicko-psychologické poradny i mimo pořadí vyplývající z uvedených kritérií. 

Fotogalerie

Podpořte nás

Pomozte nám rozvíjet školu v duchu waldorfské pedagogiky. Můžete přispívat jednorázově, pravidelně či můžete podpořit konkrétní projekty. Za každý Váš příspěvek budeme rádi. 

Základní škola Waldorf Pardubice – v Pardubicích od roku 1993 a patříme k nejstarším waldorfským školám v České republice.

Kontakty

Napište nám