Důležité informace

Provozní doba

RANNÍ DRUŽINA – 6:30 – 8:10
kontakt 734 161 767
(v budově školy)

ODPOLEDNÍ DRUŽINA -12:30 – 16:30 (pátek I. oddělení od 11.30)

I. a II. oddělení – kontakt 777 078 126
(v budově družiny)

12:30 – 16:30 (pondělí a čtvrtek od 13:30)

III. oddělení Klubík – kontakt 734 161 767 (budova školy)

V 15:30 se toto oddělení přemisťuje do budovy družiny – kontakt 777 078 126

 
Mimo tyto časy kontaktujte kancelář školy.

Platby za družinu

Od 1. 9. 2024: Poplatek za pobyt v ŠD je 300 Kč za měsíc a je hrazen ve dvou částkách. Částka 300 Kč zahrnuje pobyt v ranní i odpolední družině. Docházka do ranní družiny může být nepravidelná, podle potřeby zákonných zástupců.

Platby jsou zasílány na účet č. :

2200779978/2010.
Variabilní symbol je 1010.

Do “Zprávy pro příjemce” uveďte jméno dítěte.

Vyzvedávání a uvolňování dětí

Má-li dítě být uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů. Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů. Ve výjimečném případě může vychovatelka povolit odchod žáka po telefonické dohodě se zákonným zástupcem. Pokud žák zůstane v ŠD po skončení provozní doby, vychovatelka zavolá rodičům. Po domluvě s rodiči počká se žákem ve škole, dokud si ho rodiče nevyzvednou. V případě, že nesežene rodiče, kontaktuje příslušné orgány, kteří zajistí péči o žáka.

Přijímání nových žáků

Oznámení o přijetí na nový školní rok naleznete v červnu 2024 ZDE.

V Pardubicích dne 23. května 2024        

Přihlášení do školní družiny na nový školní rok 2024-2025

  • Přihlášku – zápisní lístek naleznete ZDE.  Termín pro jeho odevzdání je 20. června 2024.
  • Přihlášky odevzdejte vedoucí vychovatelce p. Láníkové (777 078 126), která jim přidělí kód.
  • V pondělí 24. června 2024 bude zveřejněn seznam přijatých žáků do školní družiny podle registračních čísel na stránkách školy a na vývěsce školy.
  • O přijímání žáků do školní družiny („klubíku“) rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny (80 žáků). Přednostně je družina určena pro žáky 1. – 3. třídy.

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2024/2025:

·       
věk
účastníků (od nejmladších účastníků) k 1.9.2024

6 let  – 7 bodů

7 let  – 6 bodů

8 let  – 5 bodů

9 let  – 4 body

10 let – 3 body

11 let – 2 body

12 let – 1 bod

 

·       
ročník, který žák navštěvuje
k 1.9.2024

 

1.
ročník – 5 bodů

2.
ročník – 4 body

3.
ročník – 3 body

4.
ročník – 2 body

5.
ročník – 1 bod

 

Přijati jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do
naplnění kapacity školní družiny.          
V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u
více uchazečů rozhodne ředitel školy podle data narození. Kritéria budou při
přijímání žáků do školní družiny využita pouze v případě, že počet dětí z 1. –
4. tříd, které se do školní družiny („klubíku“) budou hlásit, bude vyšší než
stanovená kapacita 80 žáků.

 

Do ŠD může být přijatý žák na základě písemného doporučení
Pedagogicko-psychologické poradny i mimo pořadí vyplývající z uvedených
kritérií. 

Fotogalerie

Podpořte nás

Pomozte nám rozvíjet školu v duchu waldorfské pedagogiky. Můžete přispívat jednorázově, pravidelně či můžete podpořit konkrétní projekty. Za každý Váš příspěvek budeme rádi. 

Základní škola Waldorf Pardubice – v Pardubicích od roku 1993 a patříme k nejstarším waldorfským školám v České republice.

Kontakty

Napište nám