Novinky ze Spolku

Spolek

Hledá se administrátor/ka pro Asociaci waldorfských škol

Asociace waldorfských škol poptává administrativního pracovníka –sekretáře (pracovnici – sekretářku), kteří by pomohli s profesionalizacíčinnosti AWŠ. Záměrem je vybrat člověka, který waldorfské školstvíalespoň rámcově zná, např.

Ostatní

Krásné Vánoce a nový rok 2024

Požehnaný čas adventu, vánoční svátky v obdivu k daru života, nový rok 2024 v míru a porozumění Vám přejí děti, učitelé a rodiče waldorfské školy

O Spolku

Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích z. s. (dále jen Spolek) je dobrovolná nevládní, nevýdělečná a nepolitická organizace sdružující fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli Spolku.

Spolek byl založen v roce 2014 jako nezávislá organizace sdružující rodiče žáků při Základní škole waldorfské v Pardubicích.

Jak se aktivně zapojit ?

Členská schůze

je nejvyšším orgánem Spolku. Slouží k projednání organizačních a finančních záležitostí Spolku. Toto setkání se koná minimálně 1x za rok a bývá místem důležitých strategických rozhodnutí.

Rada důvěrníků

Je poradním orgánem výboru Spolku a podílí se tak na procesu funkčního, efektivního a zdravého života ve škole. Je komunikačním nástrojem, který přináší informace a potřeby z jednotlivých tříd. Zároveň tato struktura běží i obráceně, umožňuje předávat nové informace a pravidla ze Spolku. Rada důvěrníků se nezabývá osobními tématy, které přísluší třídnímu učiteli, ale tématy zahrnující celé společenství třídy (např. bohatší nabídka kroužků, potřebujeme pomoc s organizací akce apod.)

Kruhová setkání, přednášky, semináře

jsou pracovní skupiny zaměřené na potřebné téma, které ve škole vyvstane v menší nebo široké skupině. Aktuálně funguje studijní kruh antroposofie, divadelní kruh, kruh zakládání waldorfského lycea a kruh skutečně zdravá škola.

Spolek pro podporu Waldorfské pedagogiky v Pardubicích z.s.

Jak se stát členem Spolku?

Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami Spolku. Členem spolku s hlasovacím právem se může stát každý, jehož dítě je žákem waldorfské školy.

Své členství ve spolku potvrzujete podpisem a zaplacením členského příspěvku ve výši 100Kč svému třídnímu pokladníkovi. Členství potvrzuje výbor spolku.

Cíle a vize

Podpora waldorfské pedagogiky v Pardubicích a okolí formou vzdělávání, školení a přednáškové činnosti. Cílem a vizí Spolku zároveň je podpora vzniku a rozvoje mateřské, základní a střední školy v Pardubicích, které jsou vedeny a ve kterých se pracuje dle „Vzdělávacího programu Waldorfská škola“ schváleného MŠMT ČR.

 

Členské příspěvky

Jak můžete podpořit Spolek?

Naše waldorfská základní škola je zřízená Magistrátem města Pardubice a je financována z rozpočtu MŠMT a rozpočtu zřizovatele. Na škole se tedy neplatí školné. Waldorfský koncept vzdělávání nepokryje v plné výši dotace MŠMT, proto je veškerý nadstandard ve formě vzdělávání, pomůcek a mimoškolních činností financován z prostředků rodičů a dalších příjmů Spolku. Každá možnost, jak přispět do fondů Spolku, je vítána.

Příspěvek ve formě daru do Spolku

Pokud chcete přispět jednorázově, stačí zaslat příslušnou částku na účet spolku. Děkujeme

2800563724 / 2010 QR Platba

Pravidelné příspěvky od rodičů žáků ZŠW

Rodiče žáků ZŠW přispívají v pravidelných měsíčních příspěvcích za dítě na podporu aktivit Spolku při základní waldorfské škole.

Spolek je nestátní, nezisková organizace pro podporu a rozvoj waldorfské pedagogiky v Pardubickém kraji.

Kontakty

Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích

Napište nám