Novinky ze Spolku

Spolek

Pozvánka na členskou schůzi Spolku

Srdečně zveme všechny pedagogy, rodiče, příznivce a přátele školy na členskou schůzi, která se koná ve čtvrtek 8. prosince 2022 od 17h v Základní waldorfské

Akce školy

Adventní jarmark 2022

Srdečně zveme všechny žáky, pedagogy, rodiče, příznivce a přátele školy na Adventní jarmark, který se koná v sobotu 26. listopadu 2022.Vystoupení žáků školy a školního

O Spolku

Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích z. s. (dále jen Spolek) je dobrovolná nevládní, nevýdělečná a nepolitická organizace sdružující fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli Spolku.

Spolek byl založen v roce 2014 jako nezávislá organizace sdružující rodiče žáků při Základní škole waldorfské v Pardubicích.

Jak se aktivně zapojit ?

Členská schůze

je nejvyšším orgánem Spolku. Slouží k projednání organizačních a finančních záležitostí Spolku. Toto setkání se koná minimálně 1x za rok a bývá místem důležitých strategických rozhodnutí.

Rada důvěrníků

Je poradním orgánem výboru Spolku a podílí se tak na procesu funkčního, efektivního a zdravého života ve škole. Je komunikačním nástrojem, který přináší informace a potřeby z jednotlivých tříd. Zároveň tato struktura běží i obráceně, umožňuje předávat nové informace a pravidla ze Spolku. Rada důvěrníků se nezabývá osobními tématy, které přísluší třídnímu učiteli, ale tématy zahrnující celé společenství třídy (např. bohatší nabídka kroužků, potřebujeme pomoc s organizací akce apod.)

Kruhová setkání, přednášky, semináře

jsou pracovní skupiny zaměřené na potřebné téma, které ve škole vyvstane v menší nebo široké skupině. Aktuálně funguje studijní kruh antroposofie, divadelní kruh, kruh zakládání waldorfského lycea a kruh skutečně zdravá škola.

Spolek pro podporu Waldorfské pedagogiky v Pardubicích z.s.

Jak se stát členem Spolku?

Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami Spolku. O přijetí člena rozhoduje statutární orgán. Členem spolku s hlasovacím právem se může stát každý, jehož dítě je žákem waldorfské školy nebo je učitelem waldorfské školy.

Členem spolku pro daný školní rok se stanete vyplněním formuláře a zaplacením členského příspěvku ve výši 100 Kč.

Cíle a vize

Cílem a vizí Spolku zároveň je podpora vzniku a rozvoje mateřské, základní a střední školy v Pardubicích, které jsou vedeny a ve kterých se pracuje dle „Vzdělávacího programu Waldorfská škola“ schváleného MŠMT ČR.

 

Členské příspěvky

Jak můžete podpořit Spolek?

Naše waldorfská základní škola je zřízená Magistrátem města Pardubice a je financována z rozpočtu MŠMT. Na škole se tedy neplatí školné. Protože náklady spojené s výukou našich dětí nepokrývá plně dotace MŠMT, veškerý nadstandard ve formě vzdělávání, pomůcek a mimoškolních činností  je financován z prostředků rodičů a dalších příjmů Spolku. Každá možnost jak přispět do fondů Spolku je vítána.

Příspěvek ve formě daru do Spolku

Pokud chcete přispět jednorázově, stačí zaslat příslušnou částku na účet spolku. Děkujeme

2800563724 / 2010 QR Platba

Pravidelné příspěvky od rodičů žáků WZŠ

Rodiče žáků ZŠW přispívají v pravidelných měsíčních příspěvcích za dítě na podporu aktivit Spolku při základní waldorfské škole.

Spolek je nestátní, nezisková organizace pro podporu a rozvoj waldorfské pedagogiky v Pardubickém kraji.

Kontakty

Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích

Napište nám