Novinky

Akce školy

Pozvánka na divadlo žáků 9. třídy

Srdečně zveme všechny žáky, pedagogy,rodiče, příznivce a přátele školy na kulturní zážitek v podobě divadla žáků 9. třídy naší školy. Budeme se na vás těšit

Akce školy

Pozvánka na divadlo žáků 8. třídy

Srdečně zveme všechny žáky, pedagogy,rodiče, příznivce a přátele školy na kulturní zážitek v podobě divadla žáků 8. třídy naší školy. Budeme se na vás těšit

Waldorfská pedagogika

Přehrát video

To je ten waldorf

Waldorfská pedagogika se snaží připravovat dítě na reálný život. Vychovat svobodné lidi schopné vlastního úsudku i jednání. Škola jim nabízí co nejširší škálu činností. Žáci se rozvíjejí po rozumové, kreativní, umělecké, praktické, sociální, duševní i duchovní stránce. Všechny předměty jsou tedy stavěny na stejnou úroveň — matematika není důležitější než tělesná výchova. Všichni pletou, všichni vyřezávají, zahradničí, pečou. Mají tak stejnou možnost činnosti vyzkoušet, aby si později mohli a uměli vybrat, co chtějí sami dělat. 

Přehrát video

Jak se žije bez známek

Otázka známkování bývá častým sporem v oblasti vzdělávání obecně. Waldorfská pedagogika se bez známek obejde a raději používá slovní hodnocení, které dokáže prospěch dětí lépe vystihnout.


Přehrát video

Jak na waldorfskou školu vzpomínají absolventi

Absolventi prvních waldorfských tříd vzpomínají na výuku, pedagogy i další souvislosti spojené se vzděláváním na waldorfské škole v Pardubicích. 

Přehrát video

Jak páťáci prožívají olympijské hry

Tradiční olympiáda waldorfských škol je akcí, která připomíná všem zúčastněným kulturní, sportovní i lidské tradice. Na pozadí řecké kultury připomenout lidské hodnoty jako čestnost, fair play, vzájemná sounáležitost a nápomocnost. Základem olympiády jsou archetypální pohyby člověka vyjadřující se v běhu, hodu, skoku a zápasu. K tomu přistupuje rétorika (řečnictví) – slovo, jako duševně-duchovní projev člověka. 

Budova školy

Waldorf Pardubice

Jsme v Pardubicích od roku 1993 a patříme k nejstarším waldorfským školám v České republice. Sami nepoužíváme nálepku alternativní, spíše se vnímáme jak škola inovativní. Snažíme se probouzet individuální tvůrčí síly dětí, podporovat jejich celkový rozvoj osobnosti v oblasti rozumu, citu a vůle. Vzdělávání je pro nás nejen intelektualizačním, ale především humanizačním procesem. Slepě se nevrháme do digitální džungle. U dětí rozvíjíme takové kvality, aby byly plně kompetentními v práci s novými technologiemi a byly sami tvůrci vlastního života.

Počet
tříd
0
průměrný počet žáků ve třídě
0
Počet oddělení družiny
0
Počet včelstev
0
Počet
klavírů
0
Počet
pinpongových stolů
0

Zájmové kroužky

Podpořte nás

Pomozte nám rozvíjet školu v duchu waldorfské pedagogiky. Můžete přispívat jednorázově, pravidelně či můžete podpořit konkrétní projekty. Za každý Váš příspěvek budeme rádi. 

Základní škola Waldorf Pardubice – v Pardubicích od roku 1993 a patříme k nejstarším waldorfským školám v České republice.

Kontakty

Napište nám