Novinky

Akce školy

Pozvánka na jarní slavnost

Zveme všechny rodiče a přátele školy na společné přivítání jara v rámci již tradiční jarní slavnosti, která proběhne v přízemí školy a na školním hřišti

Důležitá upozornění

Zápisy do prvních tříd pardubických škol

Informace k zápisu a kritéria pro naši školu najdete zde. Zápis pro ukrajinské děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině

Akce školy

Pozvánka na ročníkové práce 8. třídy

Aktualita 24.2.23 19 hodin: u sobotních prezentací dochází k časovému posunu !!! V biografii každého jednotlivce zazní poměrně zásadní otázka: „Kdo vlastně jsem?“ Tato otázka

Akce školy

Přednáška Godiho Kellera již 16. února

Zveme Vás srdečně na přednášku mentora naší školy pana Godiho Kellera. Přednáška je součástí cyklu “Waldorf- důvěra v život 2023” (kritéria pro zájemce o budoucí

Waldorfská pedagogika

Přehrát video

To je ten waldorf

Waldorfská pedagogika se snaží připravovat dítě na reálný život. Vychovat svobodné lidi schopné vlastního úsudku i jednání. Škola jim nabízí co nejširší škálu činností. Žáci se rozvíjejí po rozumové, kreativní, umělecké, praktické, sociální, duševní i duchovní stránce. Všechny předměty jsou tedy stavěny na stejnou úroveň — matematika není důležitější než tělesná výchova. Všichni pletou, všichni vyřezávají, zahradničí, pečou. Mají tak stejnou možnost činnosti vyzkoušet, aby si později mohli a uměli vybrat, co chtějí sami dělat. 

Přehrát video

Jak se žije bez známek

Otázka známkování bývá častým sporem v oblasti vzdělávání obecně. Waldorfská pedagogika se bez známek obejde a raději používá slovní hodnocení, které dokáže prospěch dětí lépe vystihnout.


Přehrát video

Jak na waldorfskou školu vzpomínají absolventi

Absolventi prvních waldorfských tříd vzpomínají na výuku, pedagogy i další souvislosti spojené se vzděláváním na waldorfské škole v Pardubicích. 

Přehrát video

Jak páťáci prožívají olympijské hry

Tradiční olympiáda waldorfských škol je akcí, která připomíná všem zúčastněným kulturní, sportovní i lidské tradice. Na pozadí řecké kultury připomenout lidské hodnoty jako čestnost, fair play, vzájemná sounáležitost a nápomocnost. Základem olympiády jsou archetypální pohyby člověka vyjadřující se v běhu, hodu, skoku a zápasu. K tomu přistupuje rétorika (řečnictví) – slovo, jako duševně-duchovní projev člověka. 

Budova školy

Waldorf Pardubice

Jsme v Pardubicích od roku 1993 a patříme k nejstarším waldorfským školám v České republice. Sami nepoužíváme nálepku alternativní, spíše se vnímáme jak škola inovativní. Snažíme se probouzet individuální tvůrčí síly dětí, podporovat jejich celkový rozvoj osobnosti v oblasti rozumu, citu a vůle. Vzdělávání je pro nás nejen intelektualizačním, ale především humanizačním procesem. Slepě se nevrháme do digitální džungle. U dětí rozvíjíme takové kvality, aby byly plně kompetentními v práci s novými technologiemi a byly sami tvůrci vlastního života.

0
Počet
tříd
0
průměrný počet žáků ve třídě
0
Počet oddělení družiny
0
Počet včelstev
0
Počet
klavírů
0
Počet
pinpongových stolů

Zájmové kroužky

Podpořte nás

Pomozte nám rozvíjet školu v duchu waldorfské pedagogiky. Můžete přispívat jednorázově, pravidelně či můžete podpořit konkrétní projekty. Za každý Váš příspěvek budeme rádi. 

Základní škola Waldorf Pardubice – v Pardubicích od roku 1993 a patříme k nejstarším waldorfským školám v České republice.

Kontakty

Napište nám