Často kladené otázky

FAQ - často kladené otázky

PPokusíme se nalézt odpovědi za vedení školy, kolegium, Spolek rodičů nebo předáme dotaz na další místa. Asi nebudeme znát všechny odpovědi, ale už jen dobře zformulovanou otázkou můžeme položit základ pro srozumitelnou odpověď. Odpovědi na otázky (v případě podobnosti je někdy shrneme do jedné) budeme zveřejňovat zde. Je na vás, zda bude dotaz anonymní (nebudeme moci individuálně reagovat či si vyžádat doplňující informace) nebo uvedete své údaje (jméno + email), pro případnou individuální odpověď. nebo předání dotazu dále.

Aktuální dotazy

Podle platného pokynu MZ děti od 2 do 15 let nemusí mít respirátor, od 15 let ano. Zjednodušeně předpokládáme, že záměrem u dětí je: mateřské školy nic, základní školy se zdravotnickou obličejovou maskou- „chirurgická rouška – zelená, modrá“, střední školy „respirátor“.

Waldorfská škola přistupuje k dítěti s respektováním vývojových fází dítěte z pohledu vývojové psychologie. Zároveň i zde však platí individuální přístup a potřeby konkrétního dítěte. Obsah učiva lze doplnit přirozeně v dalších ročnících, větší riziko při distančním vzdělávání vnímáme na úrovni vztahů, návyků a obecně v absenci rozvíjení sociálních kompetencí. To opakováním ročníku nenahradíme.

Na všechny tyto otázky bychom měli my jako škola a vy jako rodiče získat odpovědi v manuálu MŠMT, který k dnešnímu dni (5. 3. 2021) nebyl publikován a my společně s vámi netrpělivě čekáme, až to bude. Doufáme, že brzké zveřejnění kroků, které povedou k návratu dětí do škol, rozptýlí pochybnosti a nejasnosti, které jsou s tímto krokem nyní spojeny. Až budeme mít tyto informace k dispozici, zveřejníme je přes W- čtení a zde.

V současné době (12. 3.) není zveřejněna žádná metodika ohledně testování žáků ve školách. Zároveň není informace o možnosti výběru způsobu testování samotnou školou. V případě, že by tato možnost byla dána škole (což se jeví jako velmi nepravděpodobné), budeme samozřejmě volit tu nejšetrnější metodu. 

Styl výuky waldofr

Podle platného pokynu MZ děti od 2 do 15 let nemusí mít respirátor, od 15 let ano. Zjednodušeně předpokládáme, že záměrem u dětí je: mateřské školy nic, základní školy se zdravotnickou obličejovou maskou- „chirurgická rouška – zelená, modrá“, střední školy „respirátor“.

Waldorfská škola přistupuje k dítěti s respektováním vývojových fází dítěte z pohledu vývojové psychologie. Zároveň i zde však platí individuální přístup a potřeby konkrétního dítěte. Obsah učiva lze doplnit přirozeně v dalších ročnících, větší riziko při distančním vzdělávání vnímáme na úrovni vztahů, návyků a obecně v absenci rozvíjení sociálních kompetencí. To opakováním ročníku nenahradíme.

Na všechny tyto otázky bychom měli my jako škola a vy jako rodiče získat odpovědi v manuálu MŠMT, který k dnešnímu dni (5. 3. 2021) nebyl publikován a my společně s vámi netrpělivě čekáme, až to bude. Doufáme, že brzké zveřejnění kroků, které povedou k návratu dětí do škol, rozptýlí pochybnosti a nejasnosti, které jsou s tímto krokem nyní spojeny. Až budeme mít tyto informace k dispozici, zveřejníme je přes W- čtení a zde.

V současné době (12. 3.) není zveřejněna žádná metodika ohledně testování žáků ve školách. Zároveň není informace o možnosti výběru způsobu testování samotnou školou. V případě, že by tato možnost byla dána škole (což se jeví jako velmi nepravděpodobné), budeme samozřejmě volit tu nejšetrnější metodu. 

Pohybové aktivity

Podle platného pokynu MZ děti od 2 do 15 let nemusí mít respirátor, od 15 let ano. Zjednodušeně předpokládáme, že záměrem u dětí je: mateřské školy nic, základní školy se zdravotnickou obličejovou maskou- „chirurgická rouška – zelená, modrá“, střední školy „respirátor“.

Waldorfská škola přistupuje k dítěti s respektováním vývojových fází dítěte z pohledu vývojové psychologie. Zároveň i zde však platí individuální přístup a potřeby konkrétního dítěte. Obsah učiva lze doplnit přirozeně v dalších ročnících, větší riziko při distančním vzdělávání vnímáme na úrovni vztahů, návyků a obecně v absenci rozvíjení sociálních kompetencí. To opakováním ročníku nenahradíme.

Na všechny tyto otázky bychom měli my jako škola a vy jako rodiče získat odpovědi v manuálu MŠMT, který k dnešnímu dni (5. 3. 2021) nebyl publikován a my společně s vámi netrpělivě čekáme, až to bude. Doufáme, že brzké zveřejnění kroků, které povedou k návratu dětí do škol, rozptýlí pochybnosti a nejasnosti, které jsou s tímto krokem nyní spojeny. Až budeme mít tyto informace k dispozici, zveřejníme je přes W- čtení a zde.

V současné době (12. 3.) není zveřejněna žádná metodika ohledně testování žáků ve školách. Zároveň není informace o možnosti výběru způsobu testování samotnou školou. V případě, že by tato možnost byla dána škole (což se jeví jako velmi nepravděpodobné), budeme samozřejmě volit tu nejšetrnější metodu. 

Podpořte nás

Pomozte nám rozvíjet školu v duchu waldorfské pedagogiky. Můžete přispívat jednorázově, pravidelně či můžete podpořit konkrétní projekty. Za každý Váš příspěvek budeme rádi. 

Základní škola Waldorf Pardubice – v Pardubicích od roku 1993 a patříme k nejstarším waldorfským školám v České republice.

Kontakty

Napište nám