Výstup ze setkání důvěrníků a kolegia

Účastníci: kolegium učitelů a zástupce provozu + třídní důvěrníci – rodiče: 1. – 9. třída

Čas: cca. 70 minut

1.       Přivítání a úvod do tématu: Jak posílit společenství waldorfské školy ve vztahu škola- rodič?

2.       Práce ve skupinách – řešení otázky, jak podpořit vzájemnou spolupráci a aktivovat zájem rodičů podílet se na akcích podporujících rozvoj waldorfského společenství (kolegium – rodič – žák), který je nutný pro zdravý vývoj a rozvoj celé školy

Konkrétní společné výstupy:

1.       Potřeba opakovaných setkání na jednotlivá témata s konkrétním výstupem. – koordinace termínu dalšího setkání – A. Jelínková + M. Barták

2.       Kalendář akcí školy na webu Spolku zde (web Spolku – menu Kalendář akcí) –obsahově naplňuje paní Petra Culková (culkova@waldorfpardubice.cz )

3.       Tyrolský srub – volné termíny k rezervaci  Tyrolák do prázdnin 2023 pro rodiče z jednotlivých tříd či mezitřídně, vč. náplně brigádnické práce. Koordinaci brigádnické práce zajistí P. Chlápek a T. Líbal ze 6. třídy.

4.       Role třídního důvěrníka

·         formální podpora (popis činnosti, kompetence, …) – koordinace A. Jelínková + M. Barták

·         neformální podpora – ze strany třídního učitele, kolegia učitelů – práce v kolegiu (do programu konference M. Neubauerová)

·         vzájemné sdílení zkušeností a postupů mezi důvěrníky (např. využívání třídních WhatsApp skupin, které slouží k domlouvání a organizování školních akcí, společných výletů, … – neřeší se vzdělávací potřeby (ty se řeší tímto domluveným postupem) – průběžně třídní důvěrníci

5.       Potřeby školy a Spolku v oblasti finanční podpory – iniciativa vzniku finančního kruhu – úvodní setkání zájemců se zástupci vedení Spolku a školy se uskuteční ve čtvrtek 11. května v 17 hodin. Koordinace A. Jelínková (jelinkova@waldorfpardubice.cz) + D. Rychtařík (david@financerychtarik.cz) – další aktuální informace budou umístěny na webu Spolku ZDE.  

Zapsala: M. Žďárová

Konkrétní výstupy shrnul a doplnil M. Barták

Příloha:  Brainstorming z jednotlivých skupin

Rodiče 1. stupeň – Nastavení pravidel sociálního fondu. Jsi aktivní nebo platíš. Vyšší finanční spoluúčast. Aktivita. Kalendář akcí školy pro všechny. Vzdělávání rodičů i učitelů. Sdílení informací od rodičů i učitelů – organizační struktura u opakujících se akcí. Vzdělávání zájemců (předávání zkušeností učitelů) – aby rodič věděl, co se po něm chce.

Rodiče 2. stupeň – Postavení a důležitost role důvěrníka. Posilování třídní komunity – vztahy v kolektivu. 1. třída – základní buňka pro spolupráci a vytvoření komunity. Fungování systému kolegium – spolek – rodiče – lepší informovanost. Znát potřeby učitele.

Učitelé 1. stupeň – Účast rodičů na třídní schůzce. Účast rodičů na školních akcích. Mimoškolní společné zážitky. Budování společenství. Projekty smysluplné (TYROLÁK). Zvětšení aktivní rodičovské základny.

Učitelé 2. stupeň – 2x do roka setkání kolegia s důvěrníky. Neformální setkání s rodiči (např. tyrolské pátky s živou hudbou. Větší zapojení rodičů do chodu Spolku. Inspirace z jiných spolků. Oživení spolkových kruhů.

 

Obrázek jsme si vypůjčili z Wondergarten, kresleno křídami na tabuli

Podpořte nás

Pomozte nám rozvíjet školu v duchu waldorfské pedagogiky. Můžete přispívat jednorázově, pravidelně či můžete podpořit konkrétní projekty. Za každý Váš příspěvek budeme rádi. 

Základní škola Waldorf Pardubice – v Pardubicích od roku 1993 a patříme k nejstarším waldorfským školám v České republice.

Kontakty

Napište nám