Hledá se účetní pro Spolek rodičů

Spolek hledá novou účetní, která má na starosti níže uvedené činnosti.             

Preferujeme rodiče nebo osoby, které jsou znalé chodu naší školy.

Ozvěte se Anetě Jelínkové, 724783676 nebo na email spolek@waldorfpardubice.cz, která sdělí další podrobnosti.

Evidence příjmů a výdajů z. s.:

– evidence příjmů a výdajů na třech účtech + pokladně

    členění v návaznosti na daňové přiznání právnických osob a potřeby spolku

– daňové přiznání právnických osob za kalendářní rok

Mzdová agenda z. s.:

   – vyhotovení dohod o provedení práce (kroužky – vždy v září, náhodné činnosti-průběžně)

   – měsíční (pololetní) výplata těchto dohod – dle četnosti kroužku + odvod srážkové daně

   – vyhotovení ročních mzdových listů

   – vystavování Potvrzení o zdanitelných příjmech jednotlivým zaměstnancům

   – vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti

   – vyúčtování daně vybírané srážkou

Ostatní:

   – úhrada faktur + převody peněz dle příkazů zástupců spolku

   – vystavování potvrzení o úhradách za kroužky na žádost rodičů

  – sledování dodržování termínů plateb od tříd

   – případné další rozbory příjmů a výdajů dle požadavků spolku

Podpořte nás

Pomozte nám rozvíjet školu v duchu waldorfské pedagogiky. Můžete přispívat jednorázově, pravidelně či můžete podpořit konkrétní projekty. Za každý Váš příspěvek budeme rádi. 

Základní škola Waldorf Pardubice – v Pardubicích od roku 1993 a patříme k nejstarším waldorfským školám v České republice.

Kontakty

Napište nám