Zájmové kroužky

Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích pořádá ve spolupráci s Waldorfskou školou v Pardubicích zájmové kroužky. Jednotlivé kroužky můžete vybírat z níže uvedeného seznamu.

Kroužky postupně začínají od října. Termín 1. lekce vždy určuje lektor daného kroužku. Přihlášky děti obdrží od třídních učitelů nebo jsou ke stažení níže. Vyplněné přihlášky můžete poslat do školy po dětech, aby je odevzdaly třídnímu učiteli. Prosíme o odevzdání vyplněných přihlášek nejpozději do 3.10.2022.

Přihláška ke stažení ZDE

Přihláška klub Walda ZDE

 

Důležité informace

Koordinátorka kroužků:

Platby a dokumenty

Platby za kroužky pro rok 2022/23

 • účet pro platbu kroužků: 2300677100/2010
 • Variabilní symbol pro 1. pololetí 2022/2023: 12023 QR Platba
 • Variabilní symbol pro 2. pololetí 2022: 22023 QR Platba
 • do zprávy pro příjemce uvádějte: JMÉNO DÍTĚTE + KROUŽEK

Termíny úhrad:

  1. pololetí nejpozději do 31. 10. 2022
  2. pololetí nejpozději do 1. 2. 2023

Žádáme rodiče o včasnou úhradu kroužků za první a následně druhé pololetí. Při neuhrazení kroužku v termínu nebude moci dítě pokračovat v navštěvování kroužku.

Pojištění odpovědnosti za újmu v době konání kroužku – Pojistná smlouva u KOOPERATIVA č.: 8603135002 – limit pojistného plnění 1 000 000,- Kč (spoluúčast 500,- Kč)

Přehled zájmových kroužků 2022/2023

Níže naleznete přehled zájmových kroužků, které pořádáme. 

Walda – pro děti bez nároku na družinu

1. úhradu prosíme zaslat do 10.9.2022

Keramika pro děti

Vedení kroužku

Výtvarný kroužek

Vedení kroužku

Na výtvarném kroužku budeme nejen kreslit, malovat, modelovat, ale i vyrábět z přírodnin, papíru apod. Také si vyzkoušíme neobvyklé výtvarné techniky. Kroužek je určen pro nejmladší děti (1.- 2.třída).

Wa-dívadlo nebo Divadélko

divadelní kroužek

vedení kroužku

Děti mohou doprovodit i dospělí. Cílem bude 1x za rok vytvořit představení pro děti,  možná nejen z naší W-školy.

Společně budeme pracovat na tom:

 • jak si napsat scénář
 • jak si vytvořit kulisy a kostýmy
 • jakou hudbou
 • doprovodit děj a další podle potřeby.

Naše motto bude:
S humorem jde všechno líp! Dobro vždycky zvítězí nad zlem!

věkově neomezeno  

KRESBA A PRÁCE S KORÁLKY

Vedení kroužku

Budeme kreslit ze začátku jednoduché předměty, osvojíme si různé techniky kreslení, jako je šrafování atd. Co se týče korálků, budeme tvořit různé šperky, ozdoby na vánoce a dokonce i brože.

dle volby korálku bude možná nutné část doplatit, dle dohody

Kin-ball

Vedení kroužku

Během kroužku Kin-Ballu se děti naučí pravidlům zajímavé týmové hry. Při trénincích spolupracují ti zkušení se začátečníky. V turnajích je pak důležitá spolupráce dívek a chlapců v jednom týmu. Pokud to podmínky dovolí, budeme se účastnit turnajů vypsaných pro jednotlivé věkové kategorie hráčů. Naším velkým úspěchem je 1. místo na mistrovství ČR a 4. místo na mezinárodní turnaji ve Francii.

MODERNÍ TANEC

vedení kroužku

Kroužek je zaměřen na tancování a učení jednoduchých choreografií. S menšími dětmi začneme tanci jako je Makarena, Mazurka a další jednoduché tance, poté se společně naučíme sestavu na vybranou dětskou píseň. Důležité je dětem ukázat, že pohyb je přirozená věc a že radost z tance může být veliká.

Se staršími dětmi se zaměříme na prvky moderního tance. Společně projdeme známé sestavy jednoduššího charakteru, a pak s také naučíme společně sestavu. I tady cílíme na to, aby děti pohyb bavil. Je důležité je naučit návyk, že hýbat se je fajn.

VÝUKA HISTORICKÝCH TANCŮ

Vedení kroužku

Účastníci poznají základy renesančního tance, jednotlivé taneční styly 16. století a konkrétní dochované choreografie. Dozví se kdy, kde, v čem a hlavně proč se tančilo. Na vlastní nohy si vyzkouší, jak pestrý a zábavný tehdejší tanec byl. Procvičí si smysl pro rytmus, taneční držení těla, galantní chování i schopnost vyjádřit se pohybem. 

VÝUKA HRY NA KLAVÍR

Vedení kroužku

Během kroužku Kin-Ballu se děti naučí pravidlům zajímavé týmové hry. Při trénincích spolupracují ti zkušení se začátečníky. V turnajích je pak důležitá spolupráce dívek a chlapců v jednom týmu. Pokud to podmínky dovolí, budeme se účastnit turnajů vypsaných pro jednotlivé věkové kategorie hráčů. Naším velkým úspěchem je 1. místo na mistrovství ČR a 4. místo na mezinárodní turnaji ve Francii.

VÝUKA HRY NA KYTARU

vedení kroužku

Kroužek je určen žákům I. i II. stupně a jeho činnost je zaměřena na získání dovednosti hry na kytaru jako doprovodného nástroje ke zpěvu. Při  nácviku dovednosti se rozvíjí rovněž smysl pro rytmus, udržení tempa, hudební cítění, koordinace rozdílných pohybů pravé a levé ruky, aj. Cílem je především vytvoření a prohloubení vztahu k hudbě, k hudebnímu nástroji i zpěvu a radost z vlastní individuální i skupinové produkce.
středa-rozdělení do skupinek dle tříd a úrovně

VÝUKA HRY NA HOUSLE

Vedení kroužku

Výuka hry na housle pro začátečníky i pokročilé

ANGLIČTINA

Vedení kroužku

V kroužku se budeme hravou formou (např. pomocí kartiček, obrázků, písniček a autentických nahrávek) zabývat angličtinou. Zapojíme všechny naše smysly a budeme hodně mluvit.

Dřevařský

vedení kroužku

Na kroužku Práce se dřevem se děti seznámí se základními technikami opracování dřeva. Budou pracovat jak s čerstvým tak suchým dřevem. K práci používáme základní nástroje – nože, sekery, kladiva, pily, dláta, nebozezy, rašple a pilníky. Děti budou postupně vyřezávat, řezat, vrtat, stloukat, šroubovat, brousit i natírat. Probereme i zásady bezpečnosti práce :-))

Dřevařský 1

vedení kroužku

Na kroužku budeme tvořit ze dřeva drobné výrobky jako jsou vařečky, lžičky nebo misky. Děti si za rok osvojí nejen práci s dláty.

Včelák

vedení kroužku

V kroužku včelařství se malí i velcí školáci společně po celý rok starají o školní včely a učí se hravou formou vše, co je o včelách a životě v úle třeba vědět. Kroužek ja zapojen i pod Český svaz včelařů a děti dostávají zdarma domů časopis Včelařství. Jednou ročně s účastníme soutěže Zlatá včela. Na konci každé hodiny nás čeká lžička sladké odměny a na konci roku pak při medobraní malý podíl na celoroční práci našich pilných včeliček.

Vaření

vedení kroužku

cena potravavin využitých k vaření bude dohodnuta individuálně

SBOR WALDORFSKÉ ŠKOLY

vedení kroužku

budeme se věnovat jak instrumentální, tak pěvecké činnosti, dle obsazenosti a věku žáků a jejich preferencí. Žáci budou mít možnost zažít různé podoby hudebních žánrů a písně a skladby interpretovat dle svých možností a chuti – cílem může být i vznik školní kapely. Počítá se s veřejným vystupováním v rámci akcí školy (jarmarky, slavnosti, …).

Fotogalerie

Spolek je nestátní, nezisková organizace pro podporu a rozvoj waldorfské pedagogiky v Pardubickém kraji.

Kontakty

Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích

Napište nám