Vánoční hra 20. prosince 2023

Pozvánka na Vánoční hru O narození Páně, kterou odehrají učitelé a rodiče naší školy 20. prosince 2023 v 17 hodin  v evangelickém kostele na rohu ulice Sladkovského a Hronovická.

Vánoční hra, kterou hrajeme má za sebou zajímavou historii:

Divadelní hry O ráji, O narození Páně a O třech králích tvoří jeden celek, který v živých obrazech dává odpověď na pradávnou otázku „kým jsme, odkud kráčíme a kam směřujeme”. S těmito vánočními hrami se v tehdejším Oberufer bei Pressburg (Prievoz, dnešní část Bratislavy) seznámil v polovině 19.století rakouský germanista Karl Julius Schroer a pojednal o nich ve svých zprávách. Hry byly po staletí udržovány a včetně kulis a rekvizit předávány jako součást rodinného dědictví tamními selskými rodinami, které je pro potěchu i poučení sousedů předváděly v době od Adventu až do svátků Tří králů. Hry se dochovaly v původním nářečí předků, kteří do bratislavské oblasti přišli z okolí Bodamského jezera a ve své víře uchovávali odkaz Jednoty Bratrské. Hry zároveň byly jednotícím prvkem tehdejší společnosti, neboť na jevišti i v publiku se ve vzájemném souladu setkávali protestanti s katolíky. S berlínskými ochotníky poprvé nacvičil a uvedl žák K. J. Schroera, Rudolf Steiner.

Českou verzi O narození Páně v překladu Jana Dostala pro Vás připravili učitelé a rodiče naší školy. 

Podpořte nás

Pomozte nám rozvíjet školu v duchu waldorfské pedagogiky. Můžete přispívat jednorázově, pravidelně či můžete podpořit konkrétní projekty. Za každý Váš příspěvek budeme rádi. 

Základní škola Waldorf Pardubice – v Pardubicích od roku 1993 a patříme k nejstarším waldorfským školám v České republice.

Kontakty

Napište nám