Výstava ročníkových prací 4. třídy v Automatických mlýnech

V druhém pololetí třetí třídy se žáci seznamují s historií budování lidských obydlí. Děje se tak v epoše, která se nazývá Stavba domu.

Nezůstává však pouze u teorie, žáci si většinou vyzkouší nějaký druh budování v praxi. Může se jednat o jednoduché cihlové zídky nebo i o složitější stavby.

Tato epocha má přesah až do čtvrté třídy. O prázdninách začnou žáci vymýšlet (a někteří i realizovat) svou vlastní stavbu. Výběr materiálu i způsob provedení je čistě na nich. Podmínkou je, aby se dal domeček převézt do školy. V prvním pololetí čtvrté třídy pak žáci předvedou své stavby, včetně stavebního deníku, žákům z ostatních tříd. Odpovídají na jejich všetečné otázky týkající se pracovního postupu. Odpoledne pak děti postupně odprezentují svou práci před rodiči. Popíšou, z jakého materiálu domeček vyrobily, jestli se potýkaly s nějakými problémy, kdo jim pomáhal atd. Jedná se o jejich první zcela samostatné vystoupení před mnoha lidmi. Je to pro ně velká výzva! Nakonec to všichni skvěle zvládnou a posunou se ve svém vývoji zase o malý krůček dál.

Podpořte nás

Pomozte nám rozvíjet školu v duchu waldorfské pedagogiky. Můžete přispívat jednorázově, pravidelně či můžete podpořit konkrétní projekty. Za každý Váš příspěvek budeme rádi. 

Základní škola Waldorf Pardubice – v Pardubicích od roku 1993 a patříme k nejstarším waldorfským školám v České republice.

Kontakty

Napište nám