Přihlášky do družiny na nový školní rok

V Pardubicích dne 6. června 2023        

Přihlášení do školní družiny na nový školní rok 2023-2024

  • Přihlášku – zápisní lístek naleznete ZDE.  Termín pro jeho odevzdání je 20. června 2023.
  • Přihlášky odevzdejte vedoucí vychovatelce p. Láníkové (777 078 126), která jim přidělí kód.
  • V pondělí 26.června 2023 bude zveřejněn seznam přijatých žáků do školní družiny podle registračních čísel na stránkách školy a na vývěsce školy.
  • O přijímání žáků do školní družiny („klubíku“) rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny (80 žáků). Přednostně je družina určena pro žáky 1. – 3. třídy.

Podpořte nás

Pomozte nám rozvíjet školu v duchu waldorfské pedagogiky. Můžete přispívat jednorázově, pravidelně či můžete podpořit konkrétní projekty. Za každý Váš příspěvek budeme rádi. 

Základní škola Waldorf Pardubice – v Pardubicích od roku 1993 a patříme k nejstarším waldorfským školám v České republice.

Kontakty

Napište nám