Pozvánka na ročníkové práce 8. třídy

Aktualita 24.2.23 19 hodin: u sobotních prezentací dochází k časovému posunu !!!

V biografii každého jednotlivce zazní poměrně zásadní otázka: „Kdo vlastně jsem?“ Tato otázka je v určitém období poměrně palčivá. S ní se nejčastěji konfrontují žáci ve třinácti a čtrnácti letech. V tomto věku jde ale o jakýsi pocit. Dospívající ve své duši prožívá spíš zmatek než vědomý pocit toho, kdo je. Díky těmto intenzivním pocitům ale může procítit svoji bytost a osobnost. Sám sebe mnohem intenzivněji vnímá. Zároveň si ale v souvislosti s touto otázkou také mnohem více uvědomuje vnější okolní svět, v němž se zájmem a zvědavostí hledá po opravdovém setkání. Když se jako učitelé zamýšlíme nad propojením těchto dvou zdánlivě protikladných procesů ve vývoji dospívajícího, pak hledáme možnosti, jak a čím tento vývoj zdravě podpořit. Jak dát dospívajícímu možnost sbírat zkušenosti ve vnějším světě? Jak jim umožnit smysluplně naložit s vlastním zájmem a zvědavostí? Jak jim nabídnout možnost setkání s jinými lidmi, díky nimž se obohatí o zážitky, seznámí se s nejrůznějšími úkoly, problémy, naučí se je třídit a jejich vědomí se stane bdělejším?

Podporou mohou být právě i tzv. ročníkové práce v osmé třídě. Tento celoroční projekt nabízí žákům poznat sám sebe, se zájmem se mohou zdokonalit ve vybraném řemeslu, mají možnost poznat prakticky a především lidsky své odborné garanty, nadchnout se pro práci rukama, srdcem a hlavou. Přijďte se na naše osmáky podívat.

Podpořte nás

Pomozte nám rozvíjet školu v duchu waldorfské pedagogiky. Můžete přispívat jednorázově, pravidelně či můžete podpořit konkrétní projekty. Za každý Váš příspěvek budeme rádi. 

Základní škola Waldorf Pardubice – v Pardubicích od roku 1993 a patříme k nejstarším waldorfským školám v České republice.

Kontakty

Napište nám