Novinky

Adventní koncert 2022

Záznam z adventního koncertu žáků školy můžete zhlédnout na našem You Tube. Děkujeme panu Škopovi za zachycení atmosféry v audiovizuální podobě a Radůze za svolení

Spolek

Pozvánka na členskou schůzi Spolku

Srdečně zveme všechny pedagogy, rodiče, příznivce a přátele školy na členskou schůzi, která se koná ve čtvrtek 8. prosince 2022 od 17h v Základní waldorfské

Akce školy

Adventní jarmark 2022

Srdečně zveme všechny žáky, pedagogy, rodiče, příznivce a přátele školy na Adventní jarmark, který se koná v sobotu 26. listopadu 2022.Vystoupení žáků školy a školního

Ostatní

Výroční zpráva za školní rok 2021-2022

Minulé Waldorfinky (a výroční zpráva) začínaly slovy „Máme za sebou výjimečný rok“. Ohlédnutí za uplynulým školním rokem by mohlo mít stejný úvod. A pravděpodobně se bude týkat i roků dalších.Máme za

Ostatní

Waldorfinky za uplynulý školní rok

Co nás minulý školní rok potkalo a na co jsme si při tvorbě našeho občasníku vzpomněli, můžete nalézt v posledním vydání Waldorfinek. Příjemné vzpomínání přeje

Waldorfská pedagogika

Přehrát video

To je ten waldorf

Waldorfská pedagogika se snaží připravovat dítě na reálný život. Vychovat svobodné lidi schopné vlastního úsudku i jednání. Škola jim nabízí co nejširší škálu činností. Žáci se rozvíjejí po rozumové, kreativní, umělecké, praktické, sociální, duševní i duchovní stránce. Všechny předměty jsou tedy stavěny na stejnou úroveň — matematika není důležitější než tělesná výchova. Všichni pletou, všichni vyřezávají, zahradničí, pečou. Mají tak stejnou možnost činnosti vyzkoušet, aby si později mohli a uměli vybrat, co chtějí sami dělat. 

Přehrát video

Jak se žije bez známek

Otázka známkování bývá častým sporem v oblasti vzdělávání obecně. Waldorfská pedagogika se bez známek obejde a raději používá slovní hodnocení, které dokáže prospěch dětí lépe vystihnout.


Přehrát video

Jak na waldorfskou školu vzpomínají absolventi

Absolventi prvních waldorfských tříd vzpomínají na výuku, pedagogy i další souvislosti spojené se vzděláváním na waldorfské škole v Pardubicích. 

Přehrát video

Jak páťáci prožívají olympijské hry

Tradiční olympiáda waldorfských škol je akcí, která připomíná všem zúčastněným kulturní, sportovní i lidské tradice. Na pozadí řecké kultury připomenout lidské hodnoty jako čestnost, fair play, vzájemná sounáležitost a nápomocnost. Základem olympiády jsou archetypální pohyby člověka vyjadřující se v běhu, hodu, skoku a zápasu. K tomu přistupuje rétorika (řečnictví) – slovo, jako duševně-duchovní projev člověka. 

Budova školy

Waldorf Pardubice

Jsme v Pardubicích od roku 1993 a patříme k nejstarším waldorfským školám v České republice. Sami nepoužíváme nálepku alternativní, spíše se vnímáme jak škola inovativní. Snažíme se probouzet individuální tvůrčí síly dětí, podporovat jejich celkový rozvoj osobnosti v oblasti rozumu, citu a vůle. Vzdělávání je pro nás nejen intelektualizačním, ale především humanizačním procesem. Slepě se nevrháme do digitální džungle. U dětí rozvíjíme takové kvality, aby byly plně kompetentními v práci s novými technologiemi a byly sami tvůrci vlastního života.

0
Počet
tříd
0
průměrný počet žáků ve třídě
0
Počet oddělení družiny
0
Počet včelstev
0
Počet
klavírů
0
Počet
pinpongových stolů

Zájmové kroužky

Podpořte nás

Pomozte nám rozvíjet školu v duchu waldorfské pedagogiky. Můžete přispívat jednorázově, pravidelně či můžete podpořit konkrétní projekty. Za každý Váš příspěvek budeme rádi. 

Základní škola Waldorf Pardubice – v Pardubicích od roku 1993 a patříme k nejstarším waldorfským školám v České republice.

Kontakty

Napište nám