Informace k zápisu do 1. třídy 2023/2024

Aktuální informace k zápisu budou zveřejňovány ZDE.

Kritéria k přijetí k základnímu vzdělávání na Základní školu waldorfskou Pardubice, Gorkého 867

pro školní rok 2023/2024

Zákonné kritérium

Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem. U cizince hlášené místo pobytu v ČR- 5 bodů

Pomocná kritéria

  • Starší sourozenec/sourozenci dotčené ZŠ- 2 body
  • Skutečné bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy- 1 bod
  • Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu-  2 body

Body za splnění kritéria Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu budou započteny v případě, že bude žádost doložena kopií potvrzení o účasti zákonného zástupce dítěte na dvou akcích v rámci cyklu „Waldorf- důvěra v život 2023“  – 1x Přednáška pro rodiče + Poprvé ve škole, 1x Beseda- pohovor s rodiči + prohlídka školy.

Termíny akcí :

1.      Přednáška pro rodiče + Poprvé ve škole (dva termíny: 19. ledna či 16. února 2023, vždy od 16.30 hod.) – pro rodiče a dítě (60 minut). Zájem můžete potvrdit ZDE.

2.      Beseda- pohovor s rodiči + prohlídka školy (dva termíny: 16. března či 30. března 2023, vždy od 16.30 hod.) – pouze pro rodiče (60 minut). Zájem můžete potvrdit ZDE.

V Pardubicích 5. 1. 2023  

Milan Barták, ředitel školy                                                    

Podpořte nás

Pomozte nám rozvíjet školu v duchu waldorfské pedagogiky. Můžete přispívat jednorázově, pravidelně či můžete podpořit konkrétní projekty. Za každý Váš příspěvek budeme rádi. 

Základní škola Waldorf Pardubice – v Pardubicích od roku 1993 a patříme k nejstarším waldorfským školám v České republice.

Kontakty

Napište nám