Zájmové kroužky

Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích pořádá ve spolupráci s Waldorfskou školou v Pardubicích zájmové kroužky. 

Kroužky postupně začínají od října. Termín 1. lekce vždy určuje lektor daného kroužku. Přihlášky děti obdrží od třídních učitelů nebo jsou ke stažení níže. Vyplněné přihlášky můžete poslat do školy po dětech, aby je odevzdaly třídnímu učiteli. Prosíme o odevzdání vyplněných přihlášek nejpozději do 3.10.2022.

Kroužky postupně začínají od října. Termín 1. lekce vždy určuje lektor daného kroužku. Přihlášky děti obdrží od třídních učitelů nebo jsou ke stažení níže. Vyplněné přihlášky můžete poslat do školy po dětech, aby je odevzdaly třídnímu učiteli. Prosíme o odevzdání vyplněných přihlášek nejpozději do 8.10.2021.

Kontakty a platby

Kontaktní osoba a koordinátorka kroužků

Informace o platbách

Další informace

Walda – pro děti bez nároku na družinu

Termín konání kroužku:
pondělí-pátek od oběda do 15.30h

pro děti od 4. třídy

cena na půl roku 1 950 Kč

1. úhradu prosíme zaslat do 10.9.2022


Keramika pro děti

Eva Hrníčková

max. 8 dětí
pro děti od 3. třídy

Termíny konání kroužku:

  • pondělí 13.45-15:00h
  • úterý 13.45-15:00h (dle domluvy možno i dříve)

cena na půl roku 1 450 Kč


Výtvarný kroužek

Monika Waldhauserová
Na výtvarném kroužku budeme nejen kreslit, malovat, modelovat, ale i vyrábět z přírodnin, papíru apod. Také si vyzkoušíme neobvyklé výtvarné techniky. Kroužek je určen pro nejmladší děti (1.- 2.třída).

max. 10 dětí, 1-2 třída

Termín konání kroužku:
úterý 13.15-14:00h

cena na půl roku 950 Kč


Wa-dívadlo nebo Divadélko

divadelní kroužek

patronát si bere Jana Stránská.

Divadélko je otevřené všem dětem z naší WŠ od 1. do 9. třídy. Děti mohou doprovodit i dospělí. Cílem bude 1x za rok vytvořit představení pro děti,  možná nejen z naší W-školy.

Společně budeme pracovat na tom:

  • jak si napsat scénář
  • jak si vytvořit kulisy a kostýmy
  • jakou hudbou
  • doprovodit děj a další podle potřeby.

Naše motto bude:
S humorem jde všechno líp! Dobro vždycky zvítězí nad zlem!

věkově neomezeno  

Termín konání kroužku:
středa 14.30 – 16:00h

cena na půl roku 950 Kč


KRESBA A PRÁCE S KORÁLKY

Veronika Isabela Hodíková
Budeme kreslit ze začátku jednoduché předměty, osvojíme si různé techniky kreslení, jako je šrafování atd. Co se týče korálků, budeme tvořit různé šperky, ozdoby na vánoce a dokonce i brože.

pro 3.třídu a výše

Termín konání kroužku:
středa 15:00 – 16:00h

cena na půl roku 950 Kč
dle volby korálku bude možná nutné část doplatit, dle dohody


Kin-ball

Jitka Tošovská
Během kroužku Kin-Ballu se děti naučí pravidlům zajímavé týmové hry. Při trénincích spolupracují ti zkušení se začátečníky. V turnajích je pak důležitá spolupráce dívek a chlapců v jednom týmu. Pokud to podmínky dovolí, budeme se účastnit turnajů vypsaných pro jednotlivé věkové kategorie hráčů. Naším velkým úspěchem je 1. místo na mistrovství ČR a 4. místo na mezinárodní turnaji ve Francii.

  • malí (3.-4. třída, individuální domluva i mladší- nutné samostatné přesuny do hlavní budovy)
  • velcí (od 5.třídy)

Termín konání kroužku:

Čtvrtek 13:30 – 14:30 (mladší děti)
Pátek 14:30 – 16:00 (starší děti)

cena na půl roku mladší děti 1 350 Kč
cena na půl roku starší děti 1 550 Kč


MODERNÍ TANEC

Tereza Zítková

Kroužek je zaměřen na tancování a učení jednoduchých choreografií. S menšími dětmi začneme tanci jako je Makarena, Mazurka a další jednoduché tance, poté se společně naučíme sestavu na vybranou dětskou píseň. Důležité je dětem ukázat, že pohyb je přirozená věc a že radost z tance může být veliká.

Se staršími dětmi se zaměříme na prvky moderního tance. Společně projdeme známé sestavy jednoduššího charakteru, a pak s také naučíme společně sestavu. I tady cílíme na to, aby děti pohyb bavil. Je důležité je naučit návyk, že hýbat se je fajn.

 Termín konání kroužku:
1.-4. třída úterý 13.30 – 14.30h
5.-9. třída úterý 14.45 – 15.45h

cena na půl roku 950 Kč


VÝUKA HISTORICKÝCH TANCŮ

Jana Čermáková

pro 6.-9.třídu  sál

Účastníci poznají základy renesančního tance, jednotlivé taneční styly 16. století a konkrétní dochované choreografie. Dozví se kdy, kde, v čem a hlavně proč se tančilo. Na vlastní nohy si vyzkouší, jak pestrý a zábavný tehdejší tanec byl. Procvičí si smysl pro rytmus, taneční držení těla, galantní chování i schopnost vyjádřit se pohybem. 

VÝUKA HISTORICKÝCH TANCŮ PRO DOSPĚLÉ  sál

Termín konání kroužku:
úterý
16.30-17.45h děti
18.00-19.15h dospělí.

cena na půl roku 950 Kč


Klavír

Petra Krobotová
individuálně dle rozvrhu

cena na půl roku 2 750 Kč


Kytara

Šárka Klímová

Kroužek je určen žákům I. i II. stupně a jeho činnost je zaměřena na získání dovednosti hry na kytaru jako doprovodného nástroje ke zpěvu. Při  nácviku dovednosti se rozvíjí rovněž smysl pro rytmus, udržení tempa, hudební cítění, koordinace rozdílných pohybů pravé a levé ruky, aj. Cílem je především vytvoření a prohloubení vztahu k hudbě, k hudebnímu nástroji i zpěvu a radost z vlastní individuální i skupinové produkce.
středa-rozdělení do skupinek dle tříd a úrovně
od 3.třídy(mladší po domluvě)

Termín konání kroužku:
středa, během celého odpo-lektorka si rozdělí děti do skupinek

cena na půl roku 1 250 Kč


Housle

Láďa Dejdar

Výuka hry na housle pro začátečníky i pokročilé

max. 5dětí

cena na půl roku 2 750 Kč


Angličtina

Renata Bosáková 3. – 4.třída

V kroužku se budeme hravou formou (např. pomocí kartiček, obrázků, písniček a autentických nahrávek) zabývat angličtinou. Zapojíme všechny naše smysly a budeme hodně mluvit.

Termín konání kroužku: úterý 14.45-15.30h

cena na půl roku 2 100 Kč


Dřevařský

Honza Rodina
Na kroužku Práce se dřevem se děti seznámí se základními technikami opracování dřeva. Budou pracovat jak s čerstvým tak suchým dřevem. K práci používáme základní nástroje – nože, sekery, kladiva, pily, dláta, nebozezy, rašple a pilníky. Děti budou postupně vyřezávat, řezat, vrtat, stloukat, šroubovat, brousit i natírat. Probereme i zásady bezpečnosti práce :-))

4. – 5. třída
max. 12dětí

Termín konání kroužku:
čtvrtek 14.30-15.30h


Veronika Isabela Hodíková 2. – 3. třída
Na kroužku budeme tvořit ze dřeva drobné výrobky jako jsou vařečky, lžičky nebo misky. Děti si za rok osvojí nejen práci s dláty.

Termín konání kroužku:
pondělí 15:00 – 16:00h

cena na půl roku 950 Kč


Včelák

Pavel Lomička
V kroužku včelařství se malí i velcí školáci společně po celý rok starají o školní včely a učí se hravou formou vše, co je o včelách a životě v úle třeba vědět. Kroužek ja zapojen i pod Český svaz včelařů a děti dostávají zdarma domů časopis Včelařství. Jednou ročně s účastníme soutěže Zlatá včela. Na konci každé hodiny nás čeká lžička sladké odměny a na konci roku pak při medobraní malý podíl na celoroční práci našich pilných včeliček.

pro děti od 1.třídy

Termín konání kroužku:
úterý 14:30 – 15:30

cena na půl roku 950 Kč

Vaření


Pokud máte zájem dítě přihlásit do kroužku, vyplňte prosím přihlášku uvedenou pod odkazy níže. Vytištěnou přihlášku děti odevzdají svým třídním učitelům. Přihlášky můžete též odevzdat v kanceláři školy.

Některé kroužky začínají již v půlce září. Vyplněné přihlášky odevzdávejte do 3.10.2022.


SBOR WALDORFSKÉ ŠKOLY

Petra Krobotová a Jana Křivánková
budeme se věnovat jak instrumentální, tak pěvecké činnosti, dle obsazenosti a věku žáků a jejich preferencí. Žáci budou mít možnost zažít různé podoby hudebních žánrů a písně a skladby interpretovat dle svých možností a chuti – cílem může být i vznik školní kapely. Počítá se s veřejným vystupováním v rámci akcí školy (jarmarky, slavnosti, …).

Určeno pro žáky 6. – 9. třídy

Termín konání: pondělí 14.30 – 15. 30

Cena: zdarma a s nadšením

Fotogalerie

Podpořte nás

Pomozte nám rozvíjet školu v duchu waldorfské pedagogiky. Můžete přispívat jednorázově, pravidelně či můžete podpořit konkrétní projekty. Za každý Váš příspěvek budeme rádi. 

Základní škola Waldorf Pardubice – v Pardubicích od roku 1993 a patříme k nejstarším waldorfským školám v České republice.

Kontakty

Napište nám